Jumat, 25 Juli 2008

Roda kehidupan.....

Kehidupan bagaikan roda,
Seribu zaman terus berputar...

Sudah menjadi ketentuan sang Penguasa semesta bahwasanya tiada yang abadi didunia ini. Beraneka zaman telah terlalui masa. Perubahan terus melaju dimulai dari zaman Nabi Adam diturunkan ke bumi hingga sekarang. Beragam bangsa (kaum) dan peristiwa turut mengisi dan mewarnai laju zaman yang tiada pernah berhenti walau sejenak. Mereka berkuasa, mereka membangun peradaban, mereka musnah, mereka meninggalkan sejarahnya dan mereka menjadi kenangan kita sekarang.

Laiknya kehidupan, sebuah perkumpulan ataupun organisasi, didalamnya turut terjadi perguliran-perguliran kekuasaan,-jika memang organisasi tersebut dikatakan masih hidup. Dimulai dari proses pembentukannya sampai tertatanya struktur kepengurusan. Ketika masa kepengurusan berjalan sampai ketika masa terebut habis dan disusun struktur yang baru. Sungguh, tiada yang abadi masa-masa yang ada dibumi ini. Semuanya senantiasa tergantikan dengan sesuatu yang baru. Tinggal bagaimana kita mau mewariskannya agar bisa dikenang menjadi sejarah indah dalam laju perputaran roda perjuangan organisasi tersebut.

salam perjuangan...